طراحی نمای مدرن ساختمان

همانطور که مي دانيد هزينه براي طراحي نماي ساختمان بهترين سرمايه گذاري در ساخت و ساز ساختمان است زيرا طراحي يک نماي جذاب و زيبا مي تواند ارزش هر ساختماني را تا حد چشمگيري افزايش دهد. از آنجا که طراحي و اجراي نماي ساختمان هاي مدرن اروپايي بسيار هزينه بر است و بسياري از آن ها با شرايط اقليمي و مصالح پر کاربرد در ايران همخواني ندارد بهتر است، در طراحي نماي ساختمان هاي ايراني نيز تفاوت در هزينه و موقعيت هاي جغرافيايي وجود دارد اما کاملا واضح است به راحتي مي توان از ايده ها و طرح هاي نماي ساختمان ايراني استفاده کرده تا به موفقيت نزديکتر شد.

نمونه کارهاي طراحي نماي مدرن ساختمان(نماي کامپوزيت،نماي آجر،نماي سنگ ):