طراحی فضای سبز ومحوطه سازی


باغی سرسبز، نهری که ازمیان باغ میگذرد، آبشار و آبنما….

اینها همگی ازدیرباز تصویر گر فضایی رویایی و دلنشین برای انسان بوده و هست، بویژه در میان مردم بافرهنگ ایران که یکی از زیباترین باغ ویلاهای جهان را

به بنام باغ ایرانی به ثبت رسانده و نمونه های بسیاری همچون چهلستون، باغ شاهزاده ماهان، خانه بی بی… شیراز آوازه یی جهانی پیدا کرده ند.

رویایی که امروز در زندگی متراکم آپارتمانی بیش از پیش هر فرد را بخود جذب میکند.

ا برای هر فضای شما بنا بخواست و سلیقه تان، طرحی دلفریب و رویایی بصورت ۳Dارایه میکنیم و در کوتاهترین زمان، با بکارگیری بهترین مصالح و مواد


اولیه، با مناسب ترین قیمت رویای شما را محقق ساخته و زمین و ویلای شما را به زیبایی شهره افاق خواهیم ساخت.

هم اکنون برای طراحی فضای سبز وطراحی باغ ,طراحی ویلا ,محوطه سازی خود با ما تماس بگیرید
09037916652