طراحی نمای کلاسیک ساختمان

طراحي نماي کلاسيک که در بعضي اوقات نيز به نماي رومي مشهور است شاخصه هاي زيبايي دارد که عده اي ترجيح ميدهند حتي با در نظر گرفتن قيمت بيشتر اين نوع نما در اجرا از اين نوع طراحي نماي ساختمان  استفاده کنند .

نمونه کارهاي طراحي نماي کلاسيک ساختمان(نماي سنگ ):