نمای رومی کلاسیک تهران

نمای مسکونی رومی چهار طبقه با سنگ در تهران