مقالات


معماري مدرن چيست:

يکي از خصوصيات متعدد معماري مدرن اين بود که در ساختمان ها ماهيت مصالح ساختماني مورد توجه قرار

گرفت و اين مصالح به صورت طبيعي خود تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده در

ساختمان بکار گرفته شدند، چون استفاده از تزئينات در معماري را کهنه پرستي و ظاهر سازي دانسته و

چنين اعلام شد که به جلوه آوردن ماهيت مصالح که به صورتي طبيعي ، نه ساختگي و مصنوعي ، به غناي معماري بيفزايتد مورد توجه قرار گرفت.

نکته ديگر امکان دادن به تمام عوامل ساختگي بود تا نقشي را که در ساختمان دارند بنمايانند در معماري

گذشته مثلا پلکان اغلب در ميان ديوارهايي سنگين و در فضايي که در پس خانه بود و بيشتر مناسب پستو و صندوق خانه از ديده پنهان مي شد.

معماري مدرن نه تنها نشان داد که پله را مي توان در معرض ديد نهاد بلکه مي توان آن را عاملي ساخت که بر

غناي معماري بيفزايد. مراد از صداقت و اخلاق در معماري ندرن از جمله همين آشکار گزاشتن عوامل ساختماني و تاکيد بر آن هابوددانلود نسخه کامل مقاله معماري مدرن چيست

عوامل موثر در نما سازي ساختمان هاي مدرن چيست؟

  • -نحوه و ميزان دسترسي سازندگان و مالكان ساختمانها به مصالح ساختماني.
  • -نوع و شيوه اجرايي كه در احداث ساختمان بكار گرفته مي‌شود.
  • -نوع كاربري ساختمان يا فضاي مورد نظر (اداري ، مسكوني ، آموزشي و …).
  • -شرايط و وضعيت محل يا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، ميزان رطوبت، زمين شناختي و …).
  • -مسايل اقتصادي از نظر ميزان بودجه و اعتبار اختصاص يافته براي احداث سازه مورد نظر (در پرو?ه هاي دولتي) و ميزان توان مالي افراد در ساخت منازل شخصي.
  • -رعايت اصول زيبايي شهري يا روستايي و مد نظر قرار دادن هماهنگي ظاهري و نمايي ساختمان با سازه و ساختمانهاي مجاور.
  • -جهت وزش بادهاي زمستاني و نيز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.
  • -و درنهايت گسترش علم و فناوري ارتباطات، براي بهره گيري از وسايل وتجهيزات مدرن و مصالح نوين و نيز ايده گرفتن از نماسازي ساير كشورهاي داراي سبكهاي خاص و پيشرفته در معماري ساختمان، البته متناسب با شرايط محيطي و اقليمي‌منطقه مشابه در كشور.

دانلود مقاله کامل عوامل موثر در نما سازي ساختمان هاي مدرن چيست؟

اختلاف ديدگاه معماران کلاسيک ومدرن در چيست؟

معماران نئوکلاسيک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولي يک اختلاف عمده بين اين دو

ديدگاه نسبت به تاريخ وجود دارد. معماري پست مدرن در پي هويت انسان است و تاريخ هر قوم و ملتي به

عنوان بخشي از هويت آن ملت تلقي مي شود، لذا آنها تاريخ فرهنگي و کالبدي و همچنين دستور زبان

معماري هر قومي را در معماري خود در هر منطقه نمايش مي دهند . اما اين کار به معني تقليد نيست بلکه بر

اساس شرايط زماني و مکاني به صورت جديد و امروزي ظاهر مي شود، و لذا معماران پست مدرن در تغيير دادن تناسبات، رنگ ها و عملکرد هاي نمادهاي تاريخي به خود ترديد راه نمي دهند.


طراحی داخلی
مجموعه دانش فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و … سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارائی و کار کرد
مناسب در کنار زیبائی معانی و معناهادرطراحی دکوراسیون داخلی می باشد

دانلود مقاله کامل طراحی داخلی مجموعه دانش


مفهوم دکوراسیون داخلی
همه انسانها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. این امر، برای هر فرد، اگر نه در هیچ جای دیگر، حداقل در خانه باید محقق شود. در خانه است که می‌توان انرژی‌های از دست‌رفته طی روز را جایگزین کرد. دور هم جمع شدن اعضای خانواده، گپ زدن و چیزهای ساده این‌چنینی به ما انسانها کمک می‌کنند تا خستگی‌های روزانه را در جایی بیرون از خانه جا گذاشته و برای فردا آماده شویم. فضای داخلی خانه می‌تواند منبع تمام‌نشدنی نشاط و آرامش باشد به شرطی که بعضی از جزئیات ظریف که بسیار موثر هم هستند رعایت کنیم. گاهی توجه به نکته‌های کوچک، نتایج بزرگی به دنبال دارد


دانلود مقاله کامل مفهوم دکوراسیون داخلی